Bản vẽ thiết kế sản phẩm bằng file Autocard và chứng nhận chất lượng sản phẩm được kiểm định bằng Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.   Phần mềm chứa Cattalogue điện tử sản phẩm SLIGHTING sử dụng cho thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm Dialux.
     
     
     
     
     
Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux 4.13 được cung cấp miễn phí cho người sử dụng từ hãng DIAL - Germany.   Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux Evo 8 được cung cấp miễn phí cho người sử dụng từ hãng DIAL - Germany.