Thay thế đèn hiện hữu bàng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Châu Đốc

Địa điểm: Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Slighting Việt Nam & Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH quản lý vận hành chiếu sáng đô thị An Giang

Hình thức đầu tư: Đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BLT

Quy mô:

  • Đây là một trong những dự án thay thế hệ thống chiếu sáng đô thị bằng đèn Led đầu tiên trên cả nước nhằm tiết kiệm điện năng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện năng. Dự án giữ nguyên hiện trạng phần cột đèn, đường dây, tủ điều khiển, thay thế toàn bộ hệ thống đèn đường chiếu sáng thông thường, không tiết kiệm điện ở các công trình giao thông, quảng trường và công viên trên địa bàn thành phố Châu Đốc bằng đèn Led có công suất phù hợp, đảm bảo độ sáng đáp ứng theo Quy chuẩn Việt Nam về chiếu sáng công cộng. Số lượng bộ đèn và bóng đèn Led thay thế là 6.161 bộ.

Thời gian triển khai: 06/01/2020

Thời gian hoàn thành: 30/06/2020

Tổng mức đầu tư: 22.161.041.737 đồng

Thời gian vận hành, khai thác: 14 năm