Xây dựng hệ thống chiếu sáng đoạn qua thị xã Duy Tiên – Hà Nam

Địa điểm: Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư XD thị xã Duy Tiên

Quy mô:

  • Lắp đặt 155 cột thép cần đơn cao 10m
  • Lắp đặt 30 cột thép cần đôi cao 10m
  • Lắp đặt 215 bộ đèn Led chiếu sáng 120W
  • Lắp đặt 6.364m cáp ngầm
  • Lắp đặt 04 tủ điều khiển chiếu sáng.

Thời gian triển khai: 05/08/2021

Thời gian hoàn thành: 28/12/2021