CHỦ TỊCH HĐQT

 


Mr: LÊ CHÍ TRUNG
Tell: 0983435278
GĐ KINH DOANH

Mr: VŨ NGOC KIM
Tell:0983301277
GĐ SẢN XUẤT
 KINH DOANH


Mr: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Tell: 0984283833

Mr: ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG
Tell: 0975566080

Mr: LÊ VĂN THƯỢNG
Tell: 0978508728


 VĂN PHÒNG


Miss: LÂM THỊ THUỶ
Tell: 04 37191896 - 0987918385
Thường trực kinh doanh, bán hàng


Mss:VŨ THỊ HIỀN
Tell: 04 22420473 - 0979201015
Kê toán vật tư  


Miss: HOÀNG THỊ TRANG
Tell: 04 22420473 - 0982215088
Kế toán công nợ


Miss: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Tell: 01687498499
Thường trực VP TP Vinh Nghệ An
 
KHO TÀNG VÀ GIAO NHẬN


Mr:
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Tell:
0972419566
 Giao nhận, vật tư


Mr: DƯƠNG VĂN ĐÔNG
Tell: 0973581588
Thủ kho


Miss:
PHAN THANH XUÂN
Tell: 01696456682
Kế toán kho, xuất hàng