Bộ nguồn Led ( Driver). chống sét (SPD từ 10-20kv và được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn EU ở tại Nhà máy, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. Đặc biệt, bộ nguồn (Driver) do SLIGHTING sản xuất được tích hợp chế độ DIMMING 5 cấp, phương thức điều kiển DALI 0-10V và tích hợp để sẵn sàng nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh 4.0. Bộ chống sét do SLIGHTING sản xuất 10-20 Kv. Hộp đựng phụ kiện ở cửa cột đèn đơn giản nhưng đảm bảo an toàn và đơn giản cho người lắp đặt và sử dụng

     

 BỘ NGUỒN LED 75W (Model: SLDR-75)


 BỘ NGUỒN LED 105W (Model: SLDR-105)

Bộ nguồn Led ( Driver) được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn EU ở tại Nhà máy, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. bộ nguồn (Driver) do SLIGHTING sản xuất được tích hợp chế độ DIMMING 5 cấp, phương thức điều kiển DALI 0-10V và tích hợp để sẵn sàng nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh 4.0 Bộ nguồn Led ( Driver) được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn EU ở tại Nhà máy, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. bộ nguồn (Driver) do SLIGHTING sản xuất được tích hợp chế độ DIMMING 5 cấp, phương thức điều kiển DALI 0-10V và tích hợp để sẵn sàng nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh 4.0
   

 BỘ NGUỒN LED 200W (Model: SLDR-200)
 

  BỘ CHỐNG XUNG XÉT 10KV-20KV (Model: SPD 10KV)
 
Bộ nguồn Led ( Driver) được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn EU ở tại Nhà máy, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. bộ nguồn (Driver) do SLIGHTING sản xuất được tích hợp chế độ DIMMING 5 cấp, phương thức điều kiển DALI 0-10V và tích hợp để sẵn sàng nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh 4.0 Bộ nguồn chống sét (SPD từ 10kv-20kv và được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn EU ở tại Nhà máy, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. Bộ chống sét do SLIGHTING sản xuất 10-20 Kv.
   

HỘP ĐẤU DÂY Ở CỬA CỘT ĐÈN (Model: SLHD)

 
Hộp đấu dây ở cửa cột đèn được sử dụng để chứa Attomat, Domino, SPD. Được sử dụng để đảm bảo an toàn cho bộ đèn và chống dò điện. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của SLIGHTING GROUP, được thiết kế và chế tạo bằng trí tuệ của đội ngũ kỹ sư trong vòng 4 năm, sản phẩm được kiểm soát chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015, sản phẩm đạt chất lượng an toàn, bảo hành lên tới 5 năm. Hộp đựng phụ kiện ở cửa cột đèn đảm bảo an toàn và đơn giản cho người lắp đặt và sử dụng