HỒ SƠ NĂNG LỰC

CATALGUE SẢN PHẨM
                Phần 1: GIỚI THIỆU           CATALOGUE ĐÈN LED
                Phần 2: CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ           CATALOGUE DRIVER - SPD 
                Phần 3: TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ            CATALOGUE CỘT ĐÈN VÀ ĐÈN CAO ÁP   
                Phần 4: NĂNG LỰC SẢN XUẤT            CATALOGUE ĐÈN VÀ CỘT ĐÈN TRANG TRÍ
                Phần 5: NĂNG LỰC THIẾT KẾ    
                Phần 6: HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU    
                Phần 7: CÔNG TRÌNH TIÊU BỂU  
 NHÀ MÁY SẢN XUẤT: CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC BÌNH - LONG THÀNH - ĐỒNG NAI