A. Thiết bị thí nghiệm:B. Máy móc thiết bị sản xuất:
    1. Máy móc cơ khí và gia công thép tấm:
 


     2. Máy đúc và máy thổi nhựa:


    3. Máy đúc áp lực nhôm: 


         
       4. Máy hàn dán Chip Led SMD:      5. Dây chuyền sơn tĩnh điện: C. Khuân mẫu và phương tiện vận chuyển: