Cải tạo hệ thống chiếu sáng khu Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ – Đồng Nai

Địa điểm: Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cẩm Mỹ

Quy mô:

  • Thay mới 260 bộ đèn Led chiếu sáng 120W;
  • Thay mới 146 bộ đèn Led chiếu sáng 150W;
  • Thay mới 8 bộ đèn Led chiếu sáng 300W;

Thời gian triển khai: 05/10/2021

Thời gian hoàn thành: 30/11/2021

QD_trung_thau_Cam_My