Lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội thành thành phố Tây Ninh

Địa điểm: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh

Quy mô:

  • Lắp đặt 347 bộ đèn Led chiếu sáng 120W

Thời gian triển khai: 18/12/2020

Thời gian hoàn thành: 30/04/2021

QD_trung_thau_Noi_thanh_Tay_Ninh