• Cột thép cần rời0

Cột thép cần rời

  • Dùng để lắp các loại đèn chiếu sáng đường phố, khuôn viên, bến bãi,...

  • Cột được làm bằng thép SS400 hoặc tương đương

  • Mạ nhúng kẽm nóng
Thông số kỹ thuật
Cột thép bát giác
H
m
W
m
T
mm
D1
mm
D2
mm
PxQ
mm
M
mm
N
mm
J
mm
6 1.5 3.0 78 138 85x350 300/10 240 16
7 1.5 3.5 78 148 85x350 400/12 300 24
8 1.5 3.5 78 158 85x350 400/12 300 24
9 1.5 4.0 78 168 95x350 400/12 300 24
10 1.5 4.0 78 178 95x350 400/12 300 24
11 1.5 4.0 78 188 95x350 400/12 300 24
Cột thép tròn côn
H
m
W
m
T
mm
D1
mm
D2
mm
PxQ
mm
M
mm
N
mm
J
mm
6 1.5 3.0 78 144 85x350 300/10 240 16
7 1.5 3.0 78 154 85x350 400/12 300 24
8 1.5 3.0 78 165 85x350 400/12 300 24
9 1.5 3.5 78 175 85x350 400/12 300 24
10 1.5 3.5 78 186 95x350 400/12 300 24
11 1.5 4.0 78 196 95x350 400/12 300 24