• Cột thép liền cần đơn0

Cột thép liền cần đơn

  • Dùng để lắp các loại đèn chiếu sáng đường phố, khuôn viên, bến bãi,...

  • Cột được làm bằng thép SS400 hoặc tương đương

  • Mạ nhúng kẽm nóng
Thông số kỹ thuật
Cột thép bát giác liền cần đơn
H
m
W
m
T
mm
D1
mm
D2
mm
PxQ
mm
M
mm
N
mm
J
mm
7 1.5 3.0 56 134 85x350 300/10 240 16
8 1.5 3.0 56 144 85x350 400/12 300 24
9 1.5 3.5 56 155 85x350 400/12 300 24
10 1.5 3.5 56 165 95x350 400/12 300 24
11 1.5 4.0 56 175 95x350 400/12 300 24
Cột thép tròn côn liền cần đơn
H
m
W
m
T
mm
D1
mm
D2
mm
PxQ
mm
M
mm
N
mm
J
mm
7 1.5 3.0 58 140 85x350 300/10 240 16
8 1.5 3.0 58 150 85x350 400/12 300 24
9 1.5 3.5 58 161 85x350 400/12 300 24
10 1.5 3.5 58 172 95x350 400/12 300 24
11 1.5 4.0 58 183 95x350 400/12 300 24