Hệ thống điện chiếu sáng đường tránh Huế (QL1) đoạn qua địa bàn thị xã Hương Thủy

Địa điểm: Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy

Quy mô:

  • Lắp đặt 244 cột thép 8m
  • Lắp đặt 183 cần đèn đơn
  • Lắp đặt 61 cần đèn đôi
  • Lắp đặt 231 bộ đèn Led chiếu sáng 150W
  • Lắp đặt 23 bộ đèn Led chiếu sáng 200W
  • Lắp đặt 11781m cáp treo
  • Lắp đặt 03 tủ điều khiển chiếu sáng
  • Lắp đặt 02 trạm biến áp

Thời gian triển khai: 15/03/2023

Thời gian hoàn thành: 30/12/2023

QD_trung_thau_Huong_Thuy