Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường QL37B từ Km 129+500 đến Km 134+200 đoạn qua địa bàn xã Tiên Sơn và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Địa điểm: Xã Tiên Sơn và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư XD thị xã Duy Tiên

Quy mô:

  • Lắp đặt 155 cột thép cần đơn cao 10m
  • Lắp đặt 30 cột thép cần đôi cao 10m
  • Lắp đặt 215 bộ đèn Led chiếu sáng 120W
  • Lắp đặt 6.364m cáp ngầm
  • Lắp đặt 04 tủ điều khiển chiếu sáng.

Thời gian triển khai: 05/08/2021

Thời gian hoàn thành: 28/12/2021

QD_trung_thau_QL37B_gd1