Thi công điện chiếu sáng đường liên khu vực 8 huyện Hoài Đức – Hà Nội

Địa điểm: Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư XD huyện Hoài Đức

Quy mô:

  • Lắp đặt 230 bộ đèn cầu
  • Lắp đặt 128 bộ đèn Led chiếu sáng 100W trên cột cánh buồm
  • Lắp đặt 128 bộ đèn Led chiếu sáng 80W trên cột cánh buồm
  • Lắp đặt 16 bộ đèn pha Led trên cột thép đa giác 17m
  • Lắp đặt 02 tủ điều khiển chiếu sáng

Thời gian triển khai: 26/12/2020

Thời gian hoàn thành: 31/12/2021

QD_trung_thau_Hoai_Duc